Fagkomitemøte 8. januar 2020

17. februar 2020

Fagkomiteen hadde årets første møte 8. januar. På møtet ble fagkomiteens arbeidsplan behandlet. Videre avsluttet fagkomiteen arbeidet med høringsutkast til KRS nr. 14 Konsolidert årsregnskap, og oversendte dette til styret. Standarden er sendt på høring med høringsfrist 1. juni 2020.

Les mer om sakene her

chevron-down