OM GKRS

Foreningen for GOD KOMMUNAL REGNSKAPSSKIKK er en uavhengig, ideell forening som skal fremme og utvikle god kommunal regnskapsskikk. Hovedoppgaven for foreningen er å utarbeide og utgi standarder for god kommunal regnskapsskikk i henhold til økonomireglene i kommuneloven, samt å fortolke prinsipielle spørsmål i tilknytning til avgitte standarder. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og Barne- og familiedepartementet (BFD) er både medlem av foreningen for GKRS og representert i styret. Dette sikrer en tilpassing av de kommende regnskapsstandardene til lovgivningen.

Foreningens organer er årsmøte, styre og fagkomité. Styret i foreningen består av representanter fra medlemmene. Styret har både det administrative og det standardsettende ansvar. Fagkomiteen utarbeider forslag til standarder og notater etter prioriteringer fra styret. Utredningsleder bistår styret og fagkomiteen i deres arbeid.