KRS nr. 3 – presiseringer om minimumsavdrag

7. mai 2018

Styret i GKRS har fastsatt noen mindre endringer i KRS nr. 3 «Lån – Opptak, avdrag og refinansiering». Dette er gjort for å presisere hva som er gjeldende forståelse av kommunelovens bestemmelser om betaling av minimumsavdrag.

Les standarden

chevron-down