Notat om kommunesammenslåinger

25. september 2017

GKRS har fastsatt notat om regnskapsmessige problemstillinger knyttet til kommunesammenslåinger. Foruten sammenslåing av kommuner og fylkeskommuner, omhandler notatet også grensejusteringer og deling av kommuner, uavhengig av om det gjøres i forbindelse med kommunesammenslåing eller ikke. Notatet er skrevet med bakgrunn i pågående kommunereform og benytter for lesbarhetens skyld konkrete årstall, basert på sammenslåing fra 1.1.2020. Notatet er imidlertid anvendelig også ved sammenslåing på andre tidspunkter.

Etter hvert som vi får mer erfaring fra gjennomførte kommunesammenslåinger og nye problemstillinger dukker opp, vil det være aktuelt å utvide og justere notatet. Det oppfordres til å melde inn aktuelle problemstillinger til GKRS.

Les notatet her

chevron-down