Aktuelle høringsutkast

Høringsfrist: 28. mai 2021

Aktuelle høringsutkast

Høringsfrist: 28. mai 2021

Behandling av likviditetsreserven

Mange kommuner har negativ likviditetsreserve i balansen. Dette påvirker informasjonen kommunene gir om sin stilling. Styret i GKRS har i sak 30/2004 om prioriteringer for arbeidet til foreningen i 2005 vedtatt at spørsmålet om behandling av likviditetsreserven skal utredes.

Les artikkelen her