Planlagt omgjøring av foreløpige regnskapsstandarder til endelige

11. september 2017

En endelig kommunal regnskapsstandard (KRS) utgis etter at regnskapsbrukerne har fått anledning til å erverve praktiske erfaringer med en foreløpig standard, og eventuelt formidle disse erfaringene til foreningen. En foreløpig standard skal virke for minimum ett årsregnskap. Flere av de foreløpige regnskapsstandardene, har virket gjennom flere år.

Foreningen for god kommunal regnskapsskikk vil med dette informere kommuner, fylkeskommuner og øvrige interessenter om at KRS nr. 6 (F) Noter og årsberetning planlegges gjort om til endelig kommunal regnskapsstandard i løpet av året.

I 2018 planlegges å gjøre en gjennomgang av KRS nr. 8 (F) Leieavtaler og KRS nr. 11 (F) Finansielle eiendeler og forpliktelser.

Dette er ikke en formell høring, men vi oppfordrer til å gi innspill til disse standardene.

chevron-down