Notater

Foreningen vil kunne utgi notater.  Notater  kan være et ledd i  utvikling  av en kommunal regnskapsstandard eller en tolkning av en eksisterende standard eller andre prinsipielle spørsmål. Et notat  kan peke på problemstillinger, trekke fram argumenter for og mot, angi mulige konklusjoner og angi hvilke områder som eventuelt må avklares.

Et notat kan også gi en klarere angivelse av prinsipper og standpunkter som foreningen har tatt.  Notater blir offentliggjort på samme måte som høringsutkast og foreløpige standarder og er tilgjengelig på nettsiden til foreningen for GKRS.

Notater

Foreningen vil kunne utgi notater.  Notater  kan være et ledd i  utvikling  av en kommunal regnskapsstandard eller en tolkning av en eksisterende standard eller andre prinsipielle spørsmål. Et notat  kan peke på problemstillinger, trekke fram argumenter for og mot, angi mulige konklusjoner og angi hvilke områder som eventuelt må avklares.

Et notat kan også gi en klarere angivelse av prinsipper og standpunkter som foreningen har tatt.  Notater blir offentliggjort på samme måte som høringsutkast og foreløpige standarder og er tilgjengelig på hjemmesiden til foreningen for GKRS.

Filtrer

Søk
Sortering kategori notater
  • Alle
  • Gjeldende notat (10)
  • Notat som er opphevet (16)

Notat – Justering av merverdiavgift

Status: Gjeldende notat
Publisert: 3. oktober 2023
Les notatet

Notat – Sammenslåing, deling og grensejustering

Status: Gjeldende notat
Publisert: 3. oktober 2023
Les notatet

Notat – Dekomponering av anleggsmidler

Status: Gjeldende notat
Publisert: 3. mai 2023
Les notatet

Notat – Digitale løsninger og avgrensning mellom drift og investering

Status: Gjeldende notat
Publisert: 3. mai 2023
Les notatet

Notat – Offentlig-privat samarbeid (OPS)

Status: Gjeldende notat
Publisert: 18. mai 2022
Les notatet

Notat – Regnskapsmessig behandling av utenlandsk valuta

Status: Gjeldende notat
Publisert: 18. mai 2022
Les notatet

Notat – Regnskapsføring av transaksjoner mellom kommunene og sokn i Den norske kirke

Status: Gjeldende notat
Publisert: 13. desember 2021
Les notatet

Notat – Skatteutgifter i kommuneregnskapet

Status: Gjeldende notat
Publisert: 13. desember 2021
Les notatet

Notat – Selvkost i kommuneregnskapet

Status: Gjeldende notat
Publisert: 13. desember 2021
Les notatet

Notat – Regnskapsføring av videreutlån

Status: Gjeldende notat
Publisert: 29. september 2021
Les notatet

Notat – Selvkost i kommuneregnskapet

Status: Notat som er opphevet
Publisert: 3. mai 2018
Les notatet

Kommunesammenslåinger og andre grenseendringer

Status: Notat som er opphevet
Publisert: 25. september 2017
Les notatet

Notat – Skatteutgifter i kommuneregnskapet

Status: Notat som er opphevet
Publisert: 22. mai 2017
Les notatet

Regnskapsmessig håndtering av OPS

Status: Notat som er opphevet
Publisert: 17. juni 2016
Les notatet

Justering av inngående merverdiavgift og merverdiavgiftskompensasjon – regnskapsmessig behandling

Status: Notat som er opphevet
Publisert: 29. april 2015
Les notatet

Notat om regnskapsføring av formidlingslån

Status: Notat som er opphevet
Publisert: 24. oktober 2014
Les notatet

Notat om regnskapsskjemaene – formål og innhold

Status: Notat som er opphevet
Publisert: 24. oktober 2014
Les notatet

Notat – Forståelse av KRS 5 – Presisering vedrørende pensjon

Status: Notat som er opphevet
Publisert: 14. desember 2012
Les notatet

Utdeling fra aksjeselskaper

Status: Notat som er opphevet
Publisert: 21. september 2012
Les notatet

Klassifisering av finansielle instrumenter

Status: Notat som er opphevet
Publisert: 13. juni 2008
Les notatet

Regnskapsføring av transaksjoner mellom kommune og kirkesektoren

Status: Notat som er opphevet
Publisert: 18. oktober 2007
Les notatet

Klargjøring av prinsipper i forbindelse med kommunenes gjennomgang og tilpasning av egne leieavtaler

Status: Notat som er opphevet
Publisert: 15. juni 2007
Les notatet

Notat – Regnskapsmessig behandling av utenlandsk valuta

Status: Notat som er opphevet
Publisert: 29. september 2006
Les notatet

Utlån i kommunens balanser

Status: Notat som er opphevet
Publisert: 26. juni 2006
Les notatet

Avdragsfond etter de tidligere regler – hvordan skal disse fondene behandles

Status: Notat som er opphevet
Publisert: 3. februar 2003
Les notatet

Tiltak av investeringsmessig karakter

Status: Notat som er opphevet
Publisert: 23. januar 2003
Les notatet
chevron-down