Rammeverk

Rammeverket for kommuneregnskapet skal gi en overordnet beskrivelse av kommuneregnskapet og det faglige fundamentet som gir rammene for utvikling av løsninger på praktiske regnskapsspørsmål.

Kommuneregnskapet er et finansielt og bevilgningsorientert regnskap. Kommuneloven og forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. fastsetter de grunnleggende kommunale regnskapsprinsippene og andre bestemmelser om kommuneregnskapet og fastslår at kommuneregnskapet skal føres i samsvar med den rettslige standarden god kommunal regnskapsskikk. Rammeverket er grunnlaget for utvikling av god kommunal regnskapsskikk gjennom standardsetting og er retningsgivende for hvordan regnskapsstandarder skal forstås og anvendes. 

Det overordnede formålet med kommuneregnskapet er å gi nyttig informasjon til brukerne. Det innebærer at regnskapet skal gi de folkevalgte et beslutningsgrunnlag for å utøve bevilgningskontroll og økonomisk kontroll. Dette formålet ligger til grunn for regnskapsreglene, og danner utgangspunkt for valg av grunnleggende regnskapsprinsipper og kvalitetskrav til regnskapet. Når kommuneregnskapet avlegges i samsvar med de grunnleggende regnskapsprinsippene, kvalitetskravene, regnskapsregler, regnskapsstandarder og god kommunal regnskapsskikk for øvrig, gir regnskapet nyttig informasjon til regnskapsbrukeren. Det er dette som samlet sett kan kalles rammeverket for kommuneregnskapet.

Rammeverk

Rammeverket for kommuneregnskapet skal gi en overordnet beskrivelse av kommuneregnskapet og det faglige fundamentet som gir rammene for utvikling av løsninger på praktiske regnskapsspørsmål.

Kommuneregnskapet er et finansielt og bevilgningsorientert regnskap. Kommuneloven og forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. fastsetter de grunnleggende kommunale regnskapsprinsippene og andre bestemmelser om kommuneregnskapet og fastslår at kommuneregnskapet skal føres i samsvar med den rettslige standarden god kommunal regnskapsskikk. Rammeverket er grunnlaget for utvikling av god kommunal regnskapsskikk gjennom standardsetting og er retningsgivende for hvordan regnskapsstandarder skal forstås og anvendes. 

Det overordnede formålet med kommuneregnskapet er å gi nyttig informasjon til brukerne. Det innebærer at regnskapet skal gi de folkevalgte et beslutningsgrunnlag for å utøve bevilgningskontroll og økonomisk kontroll. Dette formålet ligger til grunn for regnskapsreglene, og danner utgangspunkt for valg av grunnleggende regnskapsprinsipper og kvalitetskrav til regnskapet. Når kommuneregnskapet avlegges i samsvar med de grunnleggende regnskapsprinsippene, kvalitetskravene, regnskapsregler, regnskapsstandarder og god kommunal regnskapsskikk for øvrig, gir regnskapet nyttig informasjon til regnskapsbrukeren. Det er dette som samlet sett kan kalles rammeverket for kommuneregnskapet.

Rammeverk fra 2021:

chevron-down