Søk

Søk

Velg status på standard

Sortering på kategori standarder
  • Alle
  • Endelig standard (9)
  • Foreløpig standard (4)

KRS nr. 1 (KRS): Klassifisering av anleggsmidler, omløpsmidler, langsiktig og kortsiktig gjeld

Oppdatert KRS fastsatt av styret i Foreningen GKRS 19.09.2019, med virkning fra og med regnskapsåret 2020. Sist endret 22.06.2023.
Les standardenLes standarden i PDF-format Les oversendelsesbrev

KRS nr. 2 (KRS): Anskaffelseskost og opptakskost for balanseposter

Oppdatert KRS fastsatt av styret i Foreningen GKRS 19.09.2019 med virkning fra og med regnskapsåret 2020.
Les standardenLes standarden i PDF-format Les oversendelsesbrev

KRS nr. 3 (KRS): Lån – Opptak, avdrag og refinansiering

Oppdatert KRS fastsatt av styret i Foreningen GKRS 19.09.2019 med virkning fra og med regnskapsåret 2020. Med endringer som følge av KRS nr. 14 vedtatt 18.06.2020.
Les standardenLes standarden i PDF-formatLes oversendelsesbrev

KRS nr. 4 (KRS): Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet

Oppdatert KRS fastsatt av styret i Foreningen GKRS 19.09.2019 med virkning fra og med regnskapsåret 2020. Med endringer senest 27.04.2023.
Les standardenVedlegg: Veiledning til anvendelse av KRS nr. 4 i PDF-format (oppdatert juni 2022)
Les standarden i PDF-formatLes oversendelsesbrev

KRS nr. 5 (KRS): Endring av regnskapsprinsipper, estimater og korrigering av tidligere års feil

Oppdatert KRS fastsatt av styret i Foreningen GKRS 19.12.2019 med virkning fra og med regnskapsåret 2020.
Les standardenLes standarden i PDF-formatLes oversendelsesbrev

KRS 6: Noter og årsberetning - opphevet fra 2020

KRS 6: Noter og årsberetning er opphevet fra 2020.

KRS nr. 7 (KRS): Usikre forpliktelser, betingede eiendeler og hendelser etter balansedagen

Fastsatt som KRS av styret i foreningen GKRS 8.12.2022 med virkning fra og med regnskapsåret 2023.
Les standardenLes standarden i PDF-formatLes oversendelsesbrev

KRS nr. 8 (KRS): Leieavtaler

Fastsatt som KRS av styret i foreningen GKRS 19.09.2019, med virkning f.o.m. regnskapsåret 2020.
Les standardenLes standarden i PDF-formatLes oversendelsesbrev

KRS nr. 9 (KRS): Nedskrivning av anleggsmidler

Oppdatert KRS fastsatt av styret i Foreningen GKRS 19.12.2019 med virkning fra og med regnskapsåret 2020.
Les standardenLes standarden i PDF-formatLes oversendelsesbrev

KRS nr. 10 (F): Kommunale foretak – regnskapsmessige problemstillinger

Oppdatert foreløpig standard fastsatt av styret i Foreningen GKRS 19.12.2019 med virkning fra og med regnskapsåret 2020. Med endringer som følge av KRS nr. 14 vedtatt 18.06.2020.
Les standardenLes standarden i PDF-formatLes oversendelsesbrev

KRS nr. 11 (KRS): Finansielle eiendeler og forpliktelser

Oppdatert KRS fastsatt av styret i Foreningen GKRS 19.12.2019 med virkning fra og med regnskapsåret 2020.
Les standardenVedlegg A
Vedlegg B
Vedlegg C
Les standarden i PDF-formatLes oversendelsesbrev

KRS nr. 12 (F): Interkommunale samarbeid etter kommuneloven – regnskapsmessige problemstillinger

Oppdatert foreløpig standard fastsatt av styret i Foreningen GKRS 19.12.2019 med virkning fra og med regnskapsåret 2020. Med endringer som følge av KRS nr. 14 vedtatt 18.06.2020.
Les standardenLes standarden i PDF-formatLes oversendelsesbrev

KRS nr. 13 (F): Engasjement i selskaper – regnskapsmessige problemstillinger

Oppdatert foreløpig standard fastsatt av styret i Foreningen GKRS 19.12.2019 med virkning fra og med regnskapsåret 2020.
Les standardenLes standarden i PDF-formatLes oversendelsesbrev

KRS nr. 14 (F): Konsolidert årsregnskap

Foreløpig standard fastsatt av styret i Foreningen GKRS 18.06.2020. Standarden trer i kraft fra og med regnskapsåret 2020. Sist endret 22.06.2023.
Les standarden Les standarden i PDF-formatLes oversendelsesbrev
chevron-down