Årsmelding for 2017

7. mai 2018

GKRS’ årsmelding for 2017 ble fastsatt på foreningens årsmøte 3. mai 2018. Årsmeldingen består av styrets årsrapport, inklusiv en egen del om den faglige virksomheten i 2017, samt årsregnskap med revisjonsberetning. Sentralt i foreningens arbeid i 2017 sto omgjøring av to sentrale standarder til endelige. KRS nr. 4 «Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet» ble fastsatt i mai 2017 og KRS nr. 6 «Noter og årsberetning» ble fastsatt i januar 2018, begge med virkning fra regnskapsåret 2018.

Les beretningen

chevron-down