Fagkomiteen

Møter i 2020
8. januar Les orientering
31. mars Les orientering
28. og 29.  april
9. og 10.  juni
2. og 3.  september
21. og 22. oktober
25. og 26. november
Møter i 2019
9. januar
24. og 25. april
5. og 6.  juni
18. juni
26. august
4. og 5. september
23. og 24. oktober
4. desember
Møter i 2018
4. januar Les orientering
24. og 25. april Les orientering
5. og 6.  juni Les orientering
5. og 6. september Les orientering
24. og 25. oktober Les orientering
29. november Les orientering
Møter i 2017
5. januar
25. og 26. april
31. mai og 1. juni
6. og 7. september
25. og 26. oktober
30. november
Møter i 2016
7. januar
19. og 20. april
31. mai og 1. juni
30. og 31. august
18. og 19. oktober
29. november
Møter i 2015
7. januar Les orientering
21. og 22. april Les orientering
1. og 2. juni Les orientering
25. og 26. august Les orientering
20. og 21. oktober Les orientering
26. november Les orientering
Møter i 2014
8. januar Les orientering
6. og 7. mai Les orientering
10. og 11. juni Les orientering
2. og 3. september Les orientering
15. og 16. oktober Les orientering
3. desember Les orientering

Charlotte Herje, KMD, Leder
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Telefon 22 24 72 84
Send e-post

Medlemmer i fagkomiteen
Trygve Nedland, BFD
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Telefon 90 67 65 89
Send e-post


Mette R. Hegdal, KS

Stavanger kommune
Telefon 51 50 85 67
Send e-post

Asbjørn O. Pedersen, NKK
Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund
Telefon 91 11 71 18
Send e-post


Rune Stifjell, NKK

Karlsøy kommune
Telefon 957 77 118
Send e-post

Ann Katharine Gardner, NKRF
Revisjon Midt-Norge IKS
Telefon 909 97 765
Send e-post

Jens Hertzberg, KS
Oslo kommune
Telefon 23 46 17 10
Send e-post

Øyvind Sunde, NKRF
BDO
Telefon 976 10 122
Send e-post

Even Vaboen, KMD
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Telefon 22 24 72 39
Send e-post

Observatører
Unni-Renate Moe
Deloitte (for DnR)
Telefon 48 01 40 72
Send e-post


Fanny Voldnes

Fagforbundet
Telefon 23 06 46 15
Send e-post

Utredningsleder
Knut Erik Lie
Foreningen for GKRS
Telefon 932 28 506
Send e-post