Kontakt med foreningen

Utredningsleder

Knut Erik Lie
Mobil: 932 28 506
E-post: gkrs@nkrf.no

Adresse

Foreningen for GKRS
v/NKRF
Postboks 1417 Vika
0115 OSLO

GKRS tar gjerne i mot problemstillinger det ønskes en uttalelse om. GKRS vil ikke gå inn i konkrete saker, men henvendelser om regnskapsmessige problemstillinger kan munne ut i en uttalelse om god kommunal regnskapsskikk dersom problemstillingen er av prinsipiell karakter og har allmenn interesse. Vi ber om at henvendelser om enkeltspørsmål rettes til NKRF eller NKK.

chevron-down