Kontakt med foreningen

Utredningsleder:
Knut Erik Lie
Mobil: 93 22 85 06
E-post: gkrs@nkrf.no

Adresse:
GKRS Foreningen for god kommunal regnskapsskikk
v/Knut Erik Lie
Postboks 988
2626 Lillehammer

GKRS tar gjerne i mot problemstillinger det ønskes en uttalelse om. GKRS vil ikke gå inn i konkrete saker, men henvendelser om regnskapsmessige problemstillinger kan munne ut i en uttalelse om god kommunal regnskapsskikk dersom problemstillingen er av prinsipiell karakter og har allmenn interesse. Vi ber om at henvendelser om enkeltspørsmål rettes til NKRF eller NKK.