Styret

Møter i 2023

26. januar
14. april
27. april (styremøte + årsmøte)
22. juni
28. september
14. desember

Møter i 2022

5. mai
23. juni
29. september
8. desember

Styremedlemmer

Svein Henry Berdal, 
NKK (leder)
Orkland kommune
Telefon 72 48 30 19
Send e-post
Arild Kormeseth,
KDD
Kommunal- og distriktsdepartementet
Telefon 22 24 72 01
Send e-post
Sigmund Engdal,
KS
KS
Telefon 97 66 77 67
Send e-post
Martin Hill Oppegaard,
BFD
Barne- og familiedepartementet
Telefon 22 24 80 04
Send e-post
Inger Anne Fredriksen,
NKRF
Viken kommunerevisjon IKS
Telefon 913 90 518
Send e-post
chevron-down