Styret

Møter i 2020
17. januar
7. mai
18. juni
17. september
10. desember

Medlemmer i styret
Svein Henry Berdal,
NKK (leder)

Orkdal kommune
Telefon 72 48 30 19
Send e-post

Thor Bernstrøm,
KMD

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Telefon 22 24 72 43
Send e-post

Reidar Enger,
NKRF

Oslo kommune
Telefon 23 48 68 03
Send e-post

Sigmund Engdal,
KS

KS
Telefon 97 66 77 67
Send e-post

Martin Hill Oppegaard,
KUD

BFD
Telefon 22 24 80 04
Send e-post