Styret

Møter i 2021
28. januar
29. april
24. juni
23. september
9. desember
Møter i 2022
5. mai
23. juni
29. september
8. desember

Medlemmer i styret
Svein Henry Berdal,
NKK (leder)

Orkdal kommune
Telefon 72 48 30 19
Send e-post

Arild Kormeseth,
KDD

Kommunal- og distriktsdepartementet
Telefon 22 24 72 01
Send e-post

Inger Anne Fredriksen,
NKRF

Viken kommunerevisjon IKS
Telefon 913 90 518
Send e-post

Sigmund Engdal,
KS

KS
Telefon 97 66 77 67
Send e-post

Martin Hill Oppegaard,
BFD

Barne- og familiedepartementet
Telefon 22 24 80 04
Send e-post