Beregning av minste tillatte låneavdrag

10. desember 2007

Kommunal- og regionaldepartementet har i brev av 25.09.2007 svart på henvendelser fra GKRS og Norges Kommunerevisorforbund om forståelsen av bestemmelsen i kommuneloven § 50 nr. 7 om beregning av minste tillatte låneavdrag.

Les henvendelse fra GKRS
Les departementets brev her

chevron-down