Orientering om saker behandlet i fagkomiteen 31. mars 2020

Publisert: 6. april 2020
Fagkomiteen i GKRS hadde møte 31. mars via Skype. Her gis en kort orientering om de sakene som ble behandlet. Fagkomiteens arbeidsplan for 2020 Som følge av den pågående situasjonen med restriksjoner mht. møte- og reisevirksomhet, ble fagkomiteens arbeidsplan revidert. […]
Les mer

Orientering om saker behandlet i fagkomiteen 8. januar 2020

Publisert: 17. februar 2020
Fagkomiteens første møte i 2020 ble avhold 8. januar. Her gis en kort orientering om de sakene som ble behandlet. Fagkomiteens arbeidsplan for 2020 De faglige prioriteringene for 2020 ble fastsatt av styret i desember 2019: Sluttføring av rammeverket Sluttføre […]
Les mer

Orientering om saker behandlet i fagkomiteen 24. og 25. oktober 2018

Publisert: 19. desember 2018
Her gis en kort orientering om saker som ble behandlet på fagkomiteens møte 24.-25. oktober 2018. Fagkomiteen drøftet faglige prioriteringer for 2019. Oppdatering av de kommunale regnskapsstandardene som følge av ny kommunelov vil være i hovedfokus i 2019. Som ledd […]
Les mer

Orientering om saker behandlet i fagkomiteen 29. november 2018

Publisert: 19. desember 2018
Det siste fagkomitemøte i 2018 ble avholdt 29. november. Her gis en kort orientering om saker som ble behandlet. Fagkomiteen behandlet forslag til faglige prioriteringer for 2019, hvor oppdatering av de kommunale regnskapsstandardene vil være hovedfokus. Det legges også opp […]
Les mer

Orientering om saker behandlet i fagkomiteen 5. og 6. september 2018

Publisert: 5. november 2018
Her gis en kort orientering om saker som ble behandlet på fagkomiteens møte 5.-6. september 2018. Kommuneregnskapets rammeverk Fagkomiteen fortsatte arbeidet med oppdatering av rammeverksnotatene. Det legges opp til at en kutter bruken av notat om disse dokumentene, men omtaler […]
Les mer

Orientering om saker behandlet i fagkomiteen 24. og 25. april 2018

Publisert: 27. august 2018
Her gis en kort orientering om saker som ble behandlet på fagkomiteens møte 24. og 25. april 2018. Finansielle eiendeler og forpliktelser KRS nr. 11 Finansielle eiendeler og forpliktelser ble fastsatt som foreløpig standard i 2014. Standarden blir nå gjennomgått […]
Les mer

Orientering om saker behandlet i fagkomiteen 4. januar 2018

Publisert: 27. august 2018
Her gis en kort orientering om saker som ble behandlet på fagkomiteens møte 4. januar 2018. Fagkomiteens arbeidsplan for 2018 Arbeidsplanen for 2018 vil i stor grad avhenge av framdriften i behandlingen av ny kommunelov og påfølgende forskriftsarbeid. Viktige saker […]
Les mer

Orientering om saker behandlet i fagkomiteen 5. og 6. juni 2018

Publisert: 27. august 2018
Her gis en kort orientering om saker som ble behandlet på fagkomiteens møte 5.-6. juni 2018. Rammeverksnotatene I tilknytning til denne saken presenterte Direktoratet for økonomistyring (DFØ) arbeidet med forenklinger i de statlige regnskapsstandardene (SRS). Fagkomiteen fortsatte diskusjonene fra forrige […]
Les mer

Orientering om saker behandlet i fagkomiteen 26. november 2015

Publisert: 17. august 2016
Nedenfor kan du lese om sakene som ble behandlet på fagkomiteens møte 26. november 2015. KRS nr. 12 Interkommunale samarbeid etter kommuneloven høringsuttalelser Fagkomiteen sluttbehandlet forslag til foreløpig KRS nr. 12 Interkommunale samarbeid etter kommuneloven – regnskapsmessige problemstillinger. Fagkomiteen oversendte […]
Les mer

Orientering om saker behandlet i fagkomiteen 20.-21. oktober 2015

Publisert: 17. august 2016
Nedenfor kan du lese om sakene som ble behandlet på fagkomiteens møte 20.-21. oktober 2015. KRS nr. 12 Interkommunale samarbeid etter kommuneloven – gjennomgang av høringsuttalelser Det hadde kommet 4 høringsuttalelser til KRS nr. 12 Interkommunale samarbeid etter kommuneloven – […]
Les mer
1 2 3 6
hello world!
chevron-down