Oppdatering av notater

18. mai 2022

Styret i GKRS har fastsatt to nye oppdaterte notater. Notatene er oppdatert som følge av ny kommunelov og de kommunale regnskapsstandardene.

Regnskapsmessig behandling av valuta

Notatet drøfter regnskapsmessig behandling av transaksjoner, eiendeler og gjeld i utenlandsk valuta kommuneregnskapet.

Les notatet her

Offentlig-privat samarbeid (OPS)

Notatet drøfter regnskapsmessig behandling av ulike former for OPS-avtaler. Notatet er i hovedsak oppdatert som følge av endelig KRS nr. 8 – Leieavtaler.

Les notatet her

chevron-down