Skillet mellom vedlikehold og påkostning

7. mai 2008

GKRS har i brev av 24. april 2008 svart på henvendelse fra Norsk Vann BA om forståelsen av skillet mellom vedlikehold og påkostning i KRS nr. 4 (F).

Les svaret her

chevron-down