Tap på og omgjøring av sosiale utlån

5. mai 2010

GKRS har i brev av 5. mai 2010 svart henvendelse fra Hedmark Revisjon IKS om regnskapsføring av tap på sosiale utlån og omgjøring av sosiale utlån til sosiale bidrag. GKRS uttaler at tap på sosiale utlån ikke skal regnskapsføres i drifts- eller investeringsregnskapet, men direkte mot egenkapitalen (kapitalkonto). Det samme gjelder som hovedregel også ved omgjøring av sosiale utlån til sosiale bidrag.

Les svaret her

chevron-down