Utgifter ifm eiendomsskatteprosjekt Notodden kommune

11. mai 2007

Les svaret. Her ligger kun svaret da det er selvforklarende.

chevron-down