Endringer i KRS nr. 5 

4. mai 2021

Som et ledd i et arbeid med gjennomgang og oppdatering av notater utgitt av GKRS, er notatet «Forståelse av KRS 5 – presisering vedrørende pensjon» innarbeidet som vedlegg i KRS nr. 5 «Endring av regnskapsprinsipper, estimater og korrigering av tidligere års feil». Vedlegget omhandler den regnskapsmessige håndteringen ved endring av amortiseringsperiode for premieavvik fra full amortisering året etter til amortisering over 7 år og omvendt.

Les KRS nr. 5 her

chevron-down