Fagkomitemøte september 2018

5. november 2018

Fagkomiteen jobber for tiden mye med oppdatering og revisjon av rammeverket og KRS nr. 11 Finansielle eiendeler og forpliktelser. Les mer om dette i oppsummeringen fra fagkomitemøtet 5. og 6. september.

chevron-down