Oppdatert veileder til KRS nr. 4 og endringer i standarden

Veilederen til KRS nr. 4 «Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet» er nå oppdatert i samsvar med standarden, som ble oppdatert i 2019. I forbindelse med oppdateringen er bestemmelsene i budsjett- og regnskapsforskriften § 2-8 om utbytte og uttak av kapital fra selskaper innarbeidet i standarden og veilederen. Notatet «Utdeling fra aksjeselskaper» er derfor opphevet.

Les KRS 4 her

Les veilederen til KRS nr. 4 her