Overføring av anleggsmidler fra en kommune til et kommunalt foretak

24. september 2003
chevron-down