Informasjon fra fagkomitemøter

19. desember 2018

Årets to siste møter i fagkomiteen ble avholdt henholdsvis 24. og 25. oktober og 29. november. Arbeidet i fagkomiteen er konsentrert rundt revisjon av rammeverket for kommuneregnskapet og KRS nr. 11 Finansielle eiendeler og forpliktelser. Les mer fra møtene her:

chevron-down